Chào chuyên mục! Cho tôi hỏi, hiện nay đã có thuốc tránh thai cho nam...