“Xin chào chuyên trang, mình năm nay 20 tuổi ở Quảng Ninh. Mặc dù mình...